Откриване на ателие по природни науки в ПМГ


Добавено на : 06/10/2018

Откриване на ателие по природни науки в ПМГ Днес, 5.10.2018 г., на международния ден на учителя в ПМГ „Св.Кл.Охридски“ официално открихме ателие по природни науки. Хуманоидни роботи, преносими компютри, микроскоп, телескоп, метеорологична министанция, мини планетариум, мултифункционално устройство и 3D принтер са част от новото оборудване, реализирано по проект "Координиране на съвместни политики и инвестиране в оборудване в областта на образованието в трансграничния регион", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014-2020, код 16.5.2.054, е-MS ROBG – 165. Проектът се осъществява в партньорство между нашето училище, СУ "Емилиян Станев", гр. В.Търново, СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан и Училищния инспекторат по образование на област Кълъраш в Румъния, който е водещата организация. Целта е привличане на учениците към приложните науки. Фокусът е върху физиката, химията, биологията, информационните технологии, роботиката, математиката. Чрез модерна инфраструктура се предоставя възможност на учениците да практикуват най-новите технологии в реална среда.
Горди сме…Да ни е честито!
^ Върни се горе