Успешно участие и в Европейската олимпиада по статистика


Добавено на : 27/06/2019

Успешно участие и в Европейската олимпиада по статистика 634 ученици от България, разпределени в 241 отбора участваха във втората Европейска олимпиада по статистика.
В националния кръг участваха 135 отбора от Категория А (ученици от Х - ХII клас) и 57 отбора от Категория Б (ученици от VIII - IX клас). Националният кръг на ЕОС се провежда на два етапа.
Първи етап - чрез попълване на три теста:
 Тест 1: Основни познания по статистика - разбиране на статистически понятия, интерпретация на графики, елементарни изчисления на вероятности и други.
 Тест 2: Използване на официалните източници на статистически данни.
 Тест 3: Интерпретиране на статистически текст. Целта е да се отговори на 10 въпроса за публикацията на Евростат „Европейската икономика от началото на хилядолетието - статистически портрет“, издадена през 2018 г.
Втори етап - анализ на статистически данни по дадена статистическа тема чрез презентация на PowerPoint. При своята работа участниците трябва да използват само подготвената за олимпиадата база със статистически данни.

Нивото на сложност на тази олимпиада е много високо, но ПМГ "Св. Климент Охридски" участва и тази година. Миналата с един отбор, а тази с цели 4 отбора - един в Категория Б и три в Категория А. Най-добро класиране има отбор "Математици" - Иван, Михаил и Божидар от VIIIа клас с 87,8 точки от първи етап и съответно на 5-то място.
Отлично представяне и на останалите 3 отбора от десетокласници: "ПМГ-Елит" - Стоян, Кара и Кристиян от Xб клас, "ИВИ" - Ива, Вивиан и Искрен, "Питагор" - Иван, Димо и Янаки от Xа клас.
Ментор на отборите е г-жа Искра Николова.
^ Върни се горе