Отлични резултати от Държавните зрелостни изпити


Добавено на : 20/06/2014

Отлични резултати от Държавните зрелостни изпити На проведения зрелостен изпит по български език и литература се явиха 106 ученици. Резултатите показаха повишение в средния успех, сравнен с миналата учебна година, като за 2013г. той е много добър 4,88, а за 2014г. - мн.добър 4,99.
По математика се явиха 24 ученици, като средният успех е мн.добър 4,95. Горди сме с резултата на математическата паралелка 12а клас, от който се явиха 11 ученици със среден успех - отличен 5,60. Оценките на трима от учениците са пълни шестици.
На изпита по биология се явиха 39 ученици, чиито успех е много добър 5,27. Оценките на трима от учениците са пълни шестици.
По химия оценката е отличен 5,93, а по физика резултатът е отличен 5,93, който го класира на първо място в областта.
Масово изборът на учениците за втори зрелостен изпит беше английски език. Средният успех на явилите се 34 ученици е много добър 5,25 и те заслужено заеха първо място в областта.
Резултатите по останалите предмети също са от най-добрите в областта - по история и цивилизация е мн.добър 5,07, а по география и икономика - мн.добър 5,15.
^ Върни се горе