Отлични резултати на НВО по дигитални компетентности


Добавено на : 05/12/2017

Отлични резултати на НВО по дигитални компетентности През юни 2017г. за всички десетокласници в страната се проведе национално онлайн оценяване на дигиталните компетентности (самостоятелно ниво на владеене по европейската референта рамка за оценяване). Резултатите през есента показват – 63 ученици от ПМГ „Св. Кл. Охридски“ получават удостоверения от МОН за постиженията си от теста, както и практическата задача над 50%. Поздравления за учениците и техните учители по информатика и информационни технологии.
^ Върни се горе