Още един спечелен проект на ПМГ


Добавено на : 03/06/2014

Още един спечелен проект на ПМГ Спечелен е проект “Училищният двор – цветен и красив“ към Националния конкурс на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда – 2014г.“, който ще се проведе за периода месец юли – октомври 2014г. Този проект е свързан с облагородяване, естетизация и обзавеждане на пространството около главния вход – място за училищни чествания и събития чрез подмяна на настилки и намаляване площта им, създаване за сметка настилките на нови зелени площи, оборудването им с пейки, стойки за паркиране на велосипеди и засаждане на декоративна растителност. Реализирането на този проект ще допринесе за изграждане на отговорно поведение и екологично самосъзнание и култура у учениците на нашата гимназия при опазване и подобряване на училищната среда, както и развиване на естетически вкус, предизвикващ естетически възприятия.
^ Върни се горе