Нова благотворителна инициатива


Добавено на : 13/02/2015

Нова благотворителна инициатива На 13.02.2015г. Интеракт клуб организира благотворителна кампания по повод прaзниците Св.Валентин и Трифон Зарезан. Целта бе да се зарадват хората, които нямат възможност да прекарат празника както подобава. Продаваха се валентинки за празника на влюбените и пожелания за празника на виното.
Повече за Интеракт клуб: Интеракт клубовете съществуват навсякъде по света. Те са младежката организация на Ротари Интернешънъл. Това са неправителствени организации с доброволчески дейности. Годишно се провеждат многобройни кампании в полза на обществото. Интеракт клубовете са самостоятелни и самоиздържащи се организации. Членове са ученици от 14 до 18-годишна възраст.
Повече за Интеракт можете да намерите на: www.interact-bulgaria.org
^ Върни се горе