Доброволци на БМЧК от ПМГ


Добавено на : 24/01/2020

Доброволци на БМЧК от ПМГ Ние, доброволците от БМЧК, ученици на ПМГ "Св. Климент Охридски" от IX и XI клас, ежегодно провеждаме обучения по Първа долекарска помощ, Психосоциална подкрепа, Превенция ХИВ/СПИН, Превенция зависимости и Превенция трафик на хора, на нашите съученици от V до XII клас. С тези обучения целим обогатяване на общата култура по различните модули и всеки ученик да може да реагира бързо и адекватно при възникнал риск за здравето на свой връстник или учител.
^ Върни се горе