Да помним героите!


Добавено на : 06/11/2014

Да помним героите! На 5 ноември 2014г. в часа по история и цивилизация на 10б клас се проведе открит урок по родолюбие. Гост и лектор бе проф.Иван Стоянов – преподавател по история на Българското възраждане във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“.
Автор на тази инициатива е местния комитет „Васил Левски“ с председател г-жа Цанова и на новосформирания в ПМГ „Св.Кл.Охридски“ клуб „Млади възрожденци – Васил Левски“ с председател г-жа М.Александрова. Идеята е да съхраним борбения, „възрожденски“ дух, родолюбие и национално самочувствие.
Сред поканените гости бяха г-жа Г.Миткова – Нач. РИО – гр.Силистра, г-жа Павлина Железова – председател на училищното настоятелство, г-жа А.Невска – Директор на ПМГ и др.
^ Върни се горе