Новини

ПМГ „Св. Климент Охридски“ е едно от избраните пилотни училища в страната за апробиране на Програмата за кариерно ориентиране на ученици на ниво училище по проект BG05М2ОР001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Програмата обединява…

В чест на патронния празник на ПМГ„Св. Климент Охридски“ се проведе турнир между училищата, в област Силистра, по футзал за ученици 8-12 клас (13-15.12.2016г.). В турнира участие взеха групата по Футбол по проект "Твоят час" към ПМГ„Св. Климент Охридски“, както и представителните отбори на ПГМТ „Вл. Комаров“, ПГСУАУ „Ат. Буров“, ЕГ „П. Яворов“, ОСУ „Дръстър“.
Първият ден от турнира(13.12.2016г.) бе представителната изява на групата по Футбол по…

На 18.12.2016г. в ПМГ се проведе Втори коледен лингвистичен турнир. В него взеха участие 18 ученици от 5 до 12 клас. Класирането е в две възрастови групи.

В групата 5-7 клас се отличиха Теодор Руменов от 5 клас- златен медал, Николай Кръстев от 5 клас – сребърен медал, Гергана Живкова от 7 клас- бронзов медал.

В групата 8-12 класирането е Владислав Костов от 12 клас- златен медал, Христо Сарафов от 10 клас – сребърен медал, Жени Томова от 8 клас…

На 19 декември се проведе Коледен благотворителен базар, чиято кауза е подпомагането на ученици от ПМГ. Със същата благородна цел беше организирана и томбола, а IXа клас направиха специална кутия за дарения. За организацията и провеждането на Базара отговаряха учениците от XIв клас.

По време на празничното събитие г-жа Анелия Невска връчи награди и поздравителни адреси на отличили се възпитаници от ПМГ за участието им с презентации…

На 15 декември учениците от Xв клас проведоха дебат на тема „Човекът и биосферата“, включващ и занимателна програма, организирана по проект „Твоят час“.
Учениците задълбочено обсъдиха действителния казус за изсичането на чинарите в град Силистра. Всеки участник защитаваше аргументирано своите позиции, като се решаваха и тестове.
С удоволствие можем да обобщим, че заявилите желание да се включат в тази група работиха с огромен…

На 10.12.2016 г. се проведе Коледно математическо състезание с над 800 участници от I до XII клас. Най-добре представили се от ПМГ са следните ученици:
Николай Георгиев – 5 клас – сребърен медал,
Иван Богданов – 6 клас – златен медал,
Божидар Димитров – явил се на тема за 7 клас – сребърен медал,
Петър Петров – 8в клас – сребърен,
Иван Неделчев – 8а – сребърен,
Антония Николова – 8а – бронзов,
Магдалена Господинова – 9а – златен,

В есенния кръг на Четвъртия международен турнир „Математика без граници“ участваха ученици от 27 страни на 5-те континента. Тридесет наши възпитаници също се включиха в надпреварата.
Г-жа Невска връчи медали на десетима отличили се.
Златни медали получиха: Николай Георгиев от 5а клас, Божидар Димитров от 6а клас, Иван Богданов от 6а клас и Петър Петров от 8в клас.
Сребърни медали: Виктория Чолакова от 7 клас и Иван Неделчев…

Комисия, съставена от четирима души, ще провери всички класни стаи на 19.12.2016г.
Ще се оценяват оригиналността, креативността и естетиката.
Победителите ще бъдат съобщени на 21.12.2016г.

Всички желаещи могат да си закупят билет на стойност 1 лв. в 318 кабинет, за да могат да участват за специални награди.
Победителите ще бъдат изтеглени на 19.12.2016 г. в присъствието на представител от ръководството на ПМГ ”Свети Климент Охридски”.

На 19.11.2016 г. се проведе математическото състезание „Вергил Крумов“. Тази година участниците бяха 195, от II до XII клас.
Радваме се да поздравим най-добре представилите се от ПМГ:
Николай Георгиев – 5 клас – златен медал с максимален брой точки,
Божидар Димитров – 6 клас – златен медал с максимален брой точки,
Иван Богданов – 6 клас – сребърен медал,
Петър Петров – 8в клас – сребърен,
Янаки Киров – 8а – бронзов,
Магдалена…^ Върни се горе