Новини

На 3 май в стая 111 се състоя последната представителна изява на групата "Програмиране и ООП" по проект "Твоят час" с ръководител гл.ас.инж. Пламен Николов. Учениците от 9. и 10. клас, които посещават групата по "Програмиране и ООП", показаха натрупаните през целия период на обучение знания и умения по програмиране на С++. Учениците бяха разделени на два отбора, като всеки от тях си изтегли задача и след това капитаните представяха и защитаваха…

На 04.05. 2017 г., от 15:30 ч., във физкултурния салон на ПМГ се проведе последното занятие на група „Футбол“ по проект „Твоят час“ и под надслов „Приятелска среща с Доростол (Силистра)“. Отборът на Доростол за съжаление бе възпрепятстван да се яви, поради насрочването на отложена среща точно за този ден. Нашите момчета все пак играха, но срещу отбора на ПГСУАУ “Ат. Буров“.

Мачът завърши с резултат 3:2 и съответно трудна победа за ПМГ. Важен…

Резултатите на учениците от математическото състезание „Европейско кенгуру“, съгласно регламента на състезанието са публикувани на сайта на Сдружение „Европейско кенгуру“.
Списък с класиране по точки няма да бъде публикуван.
Отличените ученици в Областния кръг на състезанието ще получат грамоти в училищата си.

От четири години ПМГ подготвя ученици за MOS сертификати, които се получават, ако изпитът е издържан с резултат над 700 точки. Проверката към Microsoft се организира и провежда от Сертификационния център към Стопанския факултет на Софийския университет. Като партньор на ПМГ факултетът спомогна за сертифицирането на 68 наши ученици. Благодарим на координатора на проекта „Microsoft Youth Spark” – доц. д-р Николай Нетов.
Тази година за първи път беше…

На 5 и 6 май в София беше проведена Третата национална сбирка на клубовете "Млади възрожденци" към Общобългарския комитет „Васил Левски".
На инициативата присъстваха много известни личности, включително г-жа Илияна Йотова – вицепрезидент на Република България.
За делегати на срещата от силистренския клуб при ПМГ "Св. Климент Охридски" бяха избрани координаторът Деян Белев и младият възрожденец Димитър Бонев. Поради активната си…

Днес, 3.05.2017г., в залата на Младежки дом - Силистра се състоя отчитане на резултатите от конкурса за рисунка и мултимедиен продукт на тема „Независим от зависимостите“, организиран от Община Силистра, Дирекция „Хуманитарни дейности“ и Превантивен информационен център по зависимости в изпълнение на Общинската политика за превенция на употребата на наркотични вещества.

Във втора възрастова група 8-12 клас на първо място се класира…

От 29.04.2017 г. до 1.05.2017 г. в гр. Смолян се проведе Националната олимпиада по математическа лингвистика.
Сред 104 участника бяха и нашите ученици Мария от 11.а клас и Владислав от 12.а клас.
Техен ръководител е Милена Коцева.

Последният учебен ден от месец април бе силно емоционален за училищната общност в ПМГ „Св. Кл. Охридски“, защото след учебните занятия, откритите уроци и другите дейности на 28.04.2017 г. ученици, учители и граждани присъстваха на премиерното представление на пиесата „Църква за вълци“, което е част от публичните дейности по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,…

На 28.04.2017г. участниците от група „Изследователи“ по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, представиха изработените…

След приключването на зоналните първенства за областите Силистра, Русе, Разград и Търговище ПМГ “Св. Климент Охридски" – гр. Силистра записа следните постижения:

• Отборът по баскетбол за девойки XI – XII клас спечели зоналното първенство в гр. Разград и получи правото да участва на финалите на Ученически игри 2017 г. в гр. Варна в периода 10-14.06.2017 г.
• Отборът по баскетбол за юноши VIII – X клас спечели зоналното първенство в гр. Силистра…^ Върни се горе