XXVIII математически турнир

XXVIII математически турнир „Черноризец Храбър“
ще се проведе на 1 ноември 2019 г.
Начален час: 11:00 часа на 01.11.2019, край: 12:30, същия ден /за 2. клас е 1 час/.

В турнира могат да участват ученици от 2 до 12 клас в следните възрастoви групи: 2 клас, 3-4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас.

Таксата за участие на всеки ученик е 8 лв., която трябва да се отчете по сметката на Училищното настоятелство при ПМГ:

БАНКА ДСК - ЕАД
СИЛИСТРА
IBAN: BG83STSA93000000582730
BIG: STSABGSF
СНЦ “ПМГ Св. Климент Охридски“ до 12:00 часа на 28.10.2019 г. или в деня на състезанието.

Задължително във вносната бележка да се упомене за колко ученици е преведената сума.

Списъците с участниците се изпращат по електронен път на адрес: pmg_ss@mail.bg, в таблица на Excel (използвайте прикачения файл) до 12:00 часа на 28.10.2019 г.

Резултатите и класирането ще бъдат обявени в сайта на училището на 4 ноември след 14:00 часа.

Награждаването на победителите ще бъде на 7.11.2019 г.

За допълнителна информация следете сайта.

Учениците, които не желаят публикуване на резултатите си, в деня на състезанието да носят декларация за несъгласие. Декларацията е публикувана на сайта на ПМГ.

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!Файлове


^ Върни се горе