Новини

На проведения зрелостен изпит по български език и литература се явиха 106 ученици. Резултатите показаха повишение в средния успех, сравнен с миналата учебна година, като за 2013г. той е много добър 4,88, а за 2014г. - мн.добър 4,99.
По математика се явиха 24 ученици, като средният успех е мн.добър 4,95. Горди сме с резултата на математическата паралелка 12а клас, от който се явиха 11 ученици със среден успех - отличен 5,60. Оценките на трима от учениците…

За трета година ученичката Атина Николаева Димитрова от 11в клас участва в Ученически литературен конкурс "Химия, материали, металургия" на Химикотехнологичен и металургичен университет гр.София. За написването на есе на тема "Химията в цветове и аромати" Атина е наградена от журито с IT техника. Предходните й две участия я изведоха на второ място в България за написване на есе с привкус на химия. Нейният преподавател по химия Веселина Георгиева…

На 18 юни 2014г. на абитуриентите от Випуск 2014 бяха тържествено връчени дипломите в залата на Картинната галерия в гр.Силистра. Отличниците тази година са 29. За най-висок успех, диплома с успех 6.00 и специалната награда "Отличник на Випуск 2014" получи Глория Николаева Николова от 12а клас.

Учениците от 7 клас на ПМГ са на първо място в областта на изпитите по български език и литература със среден успех много добър 4,83 и на второ място по математика с успех много добър 4,64.
На проведеното национално външно оценяване в 7 клас учениците се предстaвиха отлично. Най-висок е успехът по английски език и история и цивилизация, като и по двата предмета учениците са на първо място в областта.

На 16 юни 2014 г. в гр.София се проведе Финалния кръг на "Цветната олимпиада" към сдружение "България си ти".
В направление "Информационни технологии" отлично се представиха на писмено и устно изпитване учениците Боян Валентинов от 9а клас и Яница Руменова от 12а клас.
Изявеният математик Петър Скорчелиев от 11а клас убедително се класира на първо място за страната с максимален брой точки. Отличен бе с парична награда и таблет.
Ръководител…

ОДА ЗА 7. КЛАС
ПМГ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – ГР. СИЛИСТРА
ВИПУСК 2014


Ето че дойде и златна есен
и училището се напълни с песен.
Всички погледи са устремени
към най-малките ученомени.

Пред тях със гордо вдигната глава
застава класната на 7 а. (Маргарита Александрова)
Скромничко се тя усмихва
и в притеснение притихва…
Как ли ще се справи
с цял куп малки запетаи?
Тънки, стройни кат тополи

На 9 юни, точно в 14:00ч. бе даден старт на онлайн кръга в Цветната олимпиада. В него право на участие имаха учениците, победители на регионално ниво от 18 области в страната. ПМГ участва и спечели на регионално ниво в 2 дисциплини: математика и информационни технологии. На националния кръг на първо място в област математика с максимума от 100 точки на първо място се класира Петър Скорчелиев от 11а клас, а по ИТ на второ и трето място се класираха…

На 31.05-01.06 се проведе 23 Международен екологичен форум "Сребърна - 2014" Участие взеха 20 отбора от цялата страна, разпределени в две възрастови групи. В първия ден участниците защитиха своите макети и постери, а на втория ден се състоя защитата на презентации. Участваха проекти на различни научни теми в различни области от биологията и химията. След оспорвана битка първо място извоюва нашата единадесетокласничка Деница Еникова. Нейният проект…

На 28.06.2014г. за пръв път в Силистра отвореният изпитен център АВО - Бел, оторизиран от Cambridge English Language Assessment, част от Университета Кеймбридж, ще проведе изпит за престижния, международно признат езиков сертификат САЕ в ПМГ "Св. Климент Охридски".

Спечелен е проект “Училищният двор – цветен и красив“ към Националния конкурс на МОСВ и ПУДООС „За чиста околна среда – 2014г.“, който ще се проведе за периода месец юли – октомври 2014г. Този проект е свързан с облагородяване, естетизация и обзавеждане на пространството около главния вход – място за училищни чествания и събития чрез подмяна на настилки и намаляване площта им, създаване за сметка настилките на нови зелени площи, оборудването…^ Върни се горе